VTI National Transport Research Database

Kollektivtrafikens urverk – lärdomar från Schweiz och UK (The public transportation clockwork – lessons from Switzerland)

  • Bösch, Stephan
  • Trivector Traffic AB, Svenskt företag eller organisation, 556555-1701
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, AB Storstockholms Lokaltrafik, Skånetrafiken, Trivector Traffic AB, Västtrafik AB ; 2011-11-01 -- 2012-10-31 ; 460000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 340541
Subject(s): Online resources: Abstract: Målet med projektet var att undersöka förklaringar till kollektivtrafikens framgång i Schweiz som i förlängningen kan befrukta och leda till en positiv utveckling för den svenska kollektivtrafikplaneringen. Bland annat syftade projektet till att undersöka om det finns skillnader i riktlinjer för planering av kollektivtrafiken som avspeglar skillnaderna mellan länderna. Projektet identifierade faktorer som kan påverka hur framgångsrikt ett kollektivtrafiksystem är och delade in faktorerna i tre grupper. Den första gruppen, förutsättningarnas faktorer, inkluderade befolkningstäthet, kultur, bränslepriser med mera. Den andra gruppen, politiska faktorer, inkluderade bland annat finansiering, stabilitet och lagstiftning. Den tredje gruppen, systemfaktorer, inkluderade bland annat tillförlitlighet, restidskvot och tillgänglighet.Abstract: Switzerland is a champion in public transport planning. Modal split share is considerably higher than for countries similar in welfare standards. This is specifically interesting considering the system is comparably slow and built on a high transfer behavior – factors in Sweden considered decisive for its competitiveness. The objective is to investigate if and how the Swedish public transport sector could benefit from Swiss praxis in its ambition to double its market share. The energy saving potential is great. A switch from car of 1 percentage share would for Sweden save approximately 2 GWh/year (or 1,7 mil tonnes CO2/year).
Item type:

Powered by Koha