VTI National Transport Research Database

Elektrifiering av personbilar (Electrification of passenger vehicles)

  • Saab Automobile Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556602-9038
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Saab Automobile Powertrain AB ; 2010-01-01 -- 2010-12-31 ; 20630476 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010001113
Subject(s): Abstract: Projektets övergripande mål är att utveckla och implementera nya el- och elektrifieringstekniker för att kunna konstruera personbilar med lägre utsläpp och bränsleförbrukning.Abstract: Project's overall objectives is to develop and implement new electricity and electrification technologies to build cars with lower emissions and fuel consumption.
Item type:

Powered by Koha