VTI National Transport Research Database

Elektrifiering av personbilar 2011 (Electrification of passenger vehicles 2011)

  • Saab Automobile Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556602-9038
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola AB, Kungliga tekniska högskolan, Saab Automobile Powertrain AB ; 2011-01-01 -- 2011-12-31 ; 12294171 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010003982
Subject(s): Abstract: Inom projektet kommer forskning kring nya el- och elektrifieringstekniker för att kunna konstruera personbilar med lägre utsläpp och bränsleförbrukning att bedrivas. Projektet behandlar bl.a.: adderandet av elektrisk maskin i kombination med förbränningsmotor vilket ökar komplexiteten hos styrsystemet. Integration av nya system (t.ex. elmotorer, energilagring och högspänningskraftelektronik) med bibehållen säkerhetsnivå. Utredning av nya buller- och vibrationersegenskaper vilket ökar komplexitet då elektriska maskiner och högspännings-kraftelektronik används. Abstract: The main goal with the project is improved efficiency of transportation in terms of emission and fuel consumption. Main knowledge gaps identified are e.g.: Hybrid Powertrain controls. Addition of an electrical machine combined with an ICE will increase the complexity for controlling system. Integration of new systems (e.g. electrical motors, rechargeable energy storage and HV power electronics) without affecting the safety. Noise and vibration characteristics are altered and an additional layer of complexity is added by the electrical motors and HV power electronics.
Item type:

Powered by Koha