VTI National Transport Research Database

Effektivare citylogistik - en nödvändighet för både industri och samhälle

  • Lundgren, Jan
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2011-05-03 -- 2013-10-30 ; 4000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 340351
Subject(s): Online resources: Abstract: Det övergripande målet med projektet är att utveckla kunskap som bidrar till förbättrad och mer effektiv citylogistik. Ett väl utvecklat citylogistiksystem leder till flera positiva effekter. För samhället kan det leda till färre och kortare transporter och därmed lägre energianvändning, och för näringslivet kan det innebära effektivare resursutnyttjande och bättre service till butiker och kunder i stadskärnan.Abstract: In order to meet strict targets on energy consumption and environmental impact in the transport sector, there is a need in improvement of the final leg in the logistic chain regarding the delivery from terminals to end users usually located in city centers. The overall aim of the project is to develop knowledge that contributes to improved and more efficient city logistics. A well-developed city logistics system will lead to several positive effects. For society it means fewer and shorter transports and hence lower energy consumption and lower CO2 emissions, and for the business sector it means efficient resource utilization and improved service to stores and customers in the city center.
Item type:

Powered by Koha