VTI National Transport Research Database

Turboladdad HCCI (Turbo charged HCCI)

  • Saab Automobile Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556602-9038
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, General Motors Powertrain Sweden AB ; 2009-02-06 -- 2010-12-31 ; 5887000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000953
Subject(s): Abstract: Miljöpåverkan från dagens motorer är på grund av det stora antalet mycket hög. Dagens SI motorer lider av relativt dålig verkningsgrad vid låg till medel last. Ett sätt att förbättra verkningsgraden i dessa lastområde är att köra HCCI . Tyvärr är lastområdet för HCCI väldigt begränsat och ett sätt att förbättra detta är att köra HCCI med Turbo. Med hjälp av överladdning fås ett större lastområde men samtidigt ökar också komplexiteten. Detta leder till att mer raffinerade styrsystem måste utvecklas. Ett flertal begränsande faktorer för att kunna köra HCCI har identifierats. Dessa är cykel till cykel variationer, gasväxlingsprocesser, förbränningsfasningsprediktering och turbo matchning. Genom förbättrade styralgoritmer och hårdvarusetup siktar detta projekt till att lösa dessa problem och på så vis kunna hantera last och varvtalstransienter och samtidigt hålla emisioner låga och verkningsgraden hög.Abstract: The environmental impact of the internal combustion engine, due to it’s large number is high. It is shown that HCCI combustion has the potential to decrease the fuel consumption and is environmentally friendly due to its low NOx and CO2 emissions. Naturally aspirated HCCI engines suffer from a small operating range. By using a turbo the operating range can be increased. This project aims to extend the previous project for control strategies and optimization of turbo charged HCCI engine. In GCX 622, turbo charged HCCI, several factors limiting turbo HCCI operating range have been identified: High sensitivity to cycle-to-cycle variations, combustion phasing prediction, misfire prediction, gas exchange process and turbo charger matching. By improved control strategies and hardware setup, this project aims to extend operating range and control HCCI load, handle speed transients, maintaining low emission and high efficiency.
Item type:

Powered by Koha