VTI National Transport Research Database

Utveckling och demonstration av ett energilagringssystem till en låg kostnad för tunga hybridelektriska fordon (Development and demonstration of a low cost energy storage system for heavy duty hybrid electrical vehicles )

  • Effpower AB, Svenskt företag eller organisation, 556570-8541
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Effpower AB, Volvo Bussar AB ; 2009-06-01 -- 2011-12-31 ; 12678000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000933
Subject(s): Abstract: Bränslebesparingen för ett hybridelektriskt fordon uppgår typiskt till mellan 20-30 %. Den höga kostnaden och den osäkra utvecklingen av hybridfordons batterier utgör de viktigaste orskerna till att marknaden ännu ej utvecklats. Förhållandet mellan vikt, prestanda och kostnad för Effpower Battery har potential att vara mycket konkurrenskraftigt. Speciellt för applikationer inom anläggningsfordon och vissa truck- och buss-applikationer. Effpower kommer i detta projekt tillsammans med Volvo att under tre år utveckla, verifera och demonstrera ett kostnadseffektivt energilagringssystem baserat på Effpowers batteriteknologi.
Item type:

Powered by Koha