VTI National Transport Research Database

Gemensam produktmodell för kravhantering och modellbaserad utveckling (Common Product Model for Requirements Management and Model-based Development)

  • Persson, Staffan
  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-01 -- 2009-09-01 ; 1000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200804068
Subject(s): Abstract: Fortsättning på projekt 2007-01635, Gemensam produktmodell för kravhantering och modellbaserad utveckling, med samma projektsyfte. Vidareutveckling av resultat från projekt 2007-01635, exempelvis demonstratorer och koncept, i enlighet med rekommendationer från samma projekt. Projektet kommer att genomföras i projektform av Scania, Chalmers och KTH.Abstract: Continuation of project 2007-01635, with same aims and objectives. Continued development of the results of project 2007-01635, e.g. demonstrators and concepts, according to the project recommendations, Project will be performed by Scania in collaboration with Chalmers and KTH.
Item type:

Powered by Koha