VTI National Transport Research Database

Bioraffinering: isomerisering för bättre köldegenskaper och termisk dekarboxylering för lägre väteförbrukning

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola AB, Preem AB ; 2011-05-01 -- 2013-12-30 ; 2989775 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004061
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att underlätta inblandningen av förnyelsebara råvaror i petroleumbaserad diesel speciellt med syfte på förbättrade vinteregenskaper. Dessutom genomförs studier för att minska väteförbrukningen inom raffinaderiet och därigenom minska processkostnaderna för de förnyelsebara råvarorna.Abstract: The purpose of the project is to aid the blending of renewable feedstocks in petroleum based diesel, with a special focus on winter issues. Studies aiming at reducing the hydrogen consumption in the refinery and thereby reduce the processing costs for renewable feedstocks will also be performed.
Item type:

Powered by Koha