VTI National Transport Research Database

Slide in-teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon (Slide in electric energy transfer from the road to electric road vehicles)

  • Volvo Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556000-0753
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Bombardier Transportation Sweden AB, Saab Automobile AB, Scania CV AB, Svenska Elvägar AB, Trafikverket, Vattenfall AB, Volvo Personvagnar AB, Volvo Powertrain AB, Alstom Power Sweden AB ; 2010-11-01 -- 2012-05-01 ; 44207500 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010002547
  • Trafikverket
Subject(s): Abstract: Projektet avser utvärdering av metoder att överföra elektricitet mellan väg och fordon. Eldrift av vägfordon skulle kunna medföra en kraftig reduktion av energianvändningen i transport-sektorn och samtidigt förenkla och effektivisera användningen av förnybar energi. Abstract: The project concerns the evaluation of methods to transfer electricity between the road and vehicles. Electric road vehicle could cause a significant reduction in energy use within transportation and to simplify the use of renewable energy.
Item type:

Powered by Koha