VTI National Transport Research Database

Ansökan om förstudiemedel till kompetenscenter för biogas - LiU Biogas Research Center (Application for a planning grant for a national competence center concerning biogas - LiU Biogas Research Center)

  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Linköpings universitet ; 2011-06-13 -- 2011-10-31 ; 200000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010002686
Subject(s): Abstract: Ansökan avser förstudiemedel för att åstadkomma en ansökan inkluderande en fullständig programbeskrivning för att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling inom biogasområdet med Linköpings universitet som värd (LiU BRC). Ett flertal aktörer i ”biogaskedjan” från råvaror till användning stöder etableringen av LiU BRC.Abstract: This is an application for a planning grant to be able to develop a complete application. The idea is to establish a national competence center for research and development concerning biogas, hosted by Linköping University - LiU Biogas Research Center (LiU BRC). A national competence center concerning biogas is an important investment, since the need for solutions providing energy in an environmentally adapted way is enormous. Organizations within the biogas field support the establishment of a national competence center at LiU, Scandinavian Biogas Fuels, Svensk Biogas, Swedish Biogas International, Tekniska Verken, Linköping municipality and small scale biogas production actors can be mentioned. Together, the involved actors cover the ”biogas chain” from raw materials to usage.
Item type:

Powered by Koha