VTI National Transport Research Database

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (Swedish Centre for Renewable Motor Fuels)

  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Stiftelse, 857204-7713
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola AB, E.ON Sverige AB, Göteborg Energi AB, Innventia AB, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Preem AB, SEKAB E-Technology AB, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Volvo Technology AB, Västra Götalandsregionen, Perstorp AB ; 2010-10-01 -- 2013-09-30 ; 30740000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010001310
Subject(s): Abstract: Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel ska verka som en nationell,resultatinriktad nätverksorganisation och mötesplats för samverkan i frågor som rör produktion av förnybara drivmedel och relaterade systemaspekter. Centret syftar till att bidra med vetenskapligt underbyggt beslutsstöd för politiker, industri och andra organisationer. Verksamheten ska omfatta koordination, samverkan och omvärldsbevakning; genomförande av tvärgående projekt; extern informationsspridning liksom att vara en kontaktnod för internationell samverkan. Abstract: A Swedish Centre for Renewable Motor Fuels will be established as a nationwide, productive network organisation for cooperation in matters regarding production of renewable motor fuels and related system aspects. The purpose of the centre is to provide scientifically well-founded decision support for politicians, industry and other organisations. The tasks of the centre include: coordination, cooperation and research syntheses; implementation of cross-cutting research projects; external information and communication; and to strengthen Sweden's international position in renewable fuels.
Item type:

Powered by Koha