VTI National Transport Research Database

SI och PPC koncept för nya generationens HD-motor med alkohol och metanbaserad gas som bränsle (SI and PPC for new generation HD engines using alcohol and methande based gaseous fuel)

  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, AVL MTC Motortestcenter AB, Scania CV AB ; 2010-07-01 -- 2012-12-31 ; 83162000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010002319
Subject(s): Abstract: Projektet ska utveckla en ny generation alkohol- och gasmotor som ska ha högre energieffektivitet än en kompressionsmoter men med ultralåga emissioner. Projektet kommer att leverera resultat inom tre fokusområden: - system och komponenter för ett optimalt motorkoncept som är baserat PPC/mode switch motor - kunskap om "trade-off" för olika parameterar när SI (spark igntion,tändstift) används i tunga fordon - specifika tekniska lösningar för designutmaningar då det gäller konvertering av tunga fordonsmotorer till alkohol/gasAbstract: To develop and demonstrate the new generation alcohol and gas engine which is not only operating with 100% alcohol/gas as fuel, but with efficiency and performance in accordance to diesel engine or higher in combination with next emissions legislation demand. The project will deliver results within three major areas: -introduction of systems and components suitable to new engine concept based on PPC/mode switch engine -knowledge on the trade-off’s for various parameters with the application of SI technology in a heavy duty application -specific technical solutions for the design challenges of conversion of a heavy duty engine to alcohol/gas.
Item type:

Powered by Koha