VTI National Transport Research Database

Nytt modulärt mildhybridsystem för förbränningsmotorer (NESS - New Enhanced Supercharging System)

  • KASI Technologies AB, Svenskt företag eller organisation, 556726-3693
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, KASI Technologies AB ; 2010-04-01 -- 2011-04-01 ; 3608101 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010001091
Subject(s): Abstract: Projektet avser ett system för överladdning av motorer där energi för drivning av kompressorn kan tas från avgaserna, från vevaxeln eller från lagrad elektricitet. Systemet kan även utnyttjas för att återvinna avgas- och bromsenergi. Konceptet medför sänkt bränsleförbrukning. Arbetet utförs av Kasi Förvaltning i samarbete med Chalmers och Linköpings tekniska högskola.Abstract: NESS is a new auxillary system for combustion engines integrating new functionalities which all are known beneficial for lowering CO2-emmisions and increasing engine effeciency. The challenge in designing the system arises with the need for respecting each included subcomponents requirements and still be able to minimise the fuelconsumption. Correctly designed NESS is a good way of reducing fuel consumption for combustion engines.
Item type:

Powered by Koha