VTI National Transport Research Database

Förvätskning av biogas (Liquification of Biogas)

  • AGA Gas AB, Svenskt företag eller organisation, 556069-8119
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, AGA Gas AB ; 2010-10-04 -- 2011-11-30 ; 21100000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010000269
Subject(s): Abstract: AGA Gas AB planerar att i anslutning till Domsjös anläggning i Örnsköldsvik bygga en uppgraderings- och förvätskningsanläggning för biogas. Projektet innefattar även lagertankar och distributionsbil för flytande biogas. 6 – 8 miljoner Nm3 biogas kommer att uppgraderas varje år. Projektet är ett gott exempel på hur man kan ta tillvara på en lokal resurs på ett effektivt sätt och realisera värdet där efterfrågan finns. Vidare är projektet ett bra exempel på samverkan mellan skogsindustrin och biogasbranschen. Abstract: AGA Gas AB, will at or adjacent to Domsjö plant in Örnsköldsvik build an upgrade and liquification plant for biomethane. The project includes storage tanks and distribution trucks of liquid biomethane. The plant will have a capacity of 6 - 8 million cubic meters of upgraded biogas per year. The aim is also to run and get experience in running the plant. Biomethane is today the most efficient renewable fuel that is available on the Swedish market. Draw backs for fuels in gaseous forms has its drawbacks. It’s expensive to distribute and store. Due to this it the production and market has to be local and the expansion . To avoid these drawbacks it is important to get more efficient production and distribution. The most efficient way to reach these is to liquifie the biomethane and distribute it in liquid form. Forest based bioenergy is Sweden’s by fare largest renewable energy resource. This plant will be the first production unit producing liquefied biomethane from forest waste and will be closely followed by Swedish forest industry.
Item type:

Powered by Koha