VTI National Transport Research Database

Elelektrifierad multidocker

  • Multidocker Cargo Handling AB, Svenskt företag eller organisation, 556149-1860
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Multidocker Cargo Handling AB ; 2010-02-01 -- 2010-10-30 ; 824000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010000299
Subject(s): Abstract: Projektets mål är att analysera förutsättningarna för en utveckling hamnkranen Multidocker för elektrisk drift. MultiDocker tillverkar idag hydrauliska vikarmskranar som drivs av dieselmotorer. MultiDocker har för avsikt att utveckla en eldriven variant för att kunna leva upp till de allt högre krav som ställs på energieffektivitet, utsläppsminskningar och lägre driftskostnader.
Item type:

Powered by Koha