VTI National Transport Research Database

Partiellt förblandad förbränning i multimotor (MPPC - Multicylinder Partially Premixed Combustion)

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Powertrain AB ; 2010-01-01 -- 2010-12-31 ; 2909808 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009005011
Subject(s): Abstract: Föreslaget projekt skall för första gången visa på den höga verkningsgraden och därmed låga CO2-nivån med partiellt förblandad förbränning, PPC, med högoktaniga bränslen i en komplett flercylindrig lastbilsmotor. Målet är emissioner under Euro 6 och US10 med 50% bromsad verkningsgrad. Projektet är en fortsättning på ett treårigt projekt med Delphi och körs som associerat till kompetenscentrum förbränningsprocesser. Abstract: This project shall for the first time in a multi-cylinder engine show the ultra high fuel efficiency of Partially Premixed Combustion, PPC, using high octane fuels like gasoline and bio-ethanol. The goal is 50% brake efficiency with below Euro6 and US10 emission levels engine out. The project is a continuation of a three year project at Lund University funded by Delphi Diesel systems and will be run associated with the Competence Center Combustion Processes, CCCP (KCFP).
Item type:

Powered by Koha