VTI National Transport Research Database

Driftsäkra drivlinor för dieselbiobränslen

  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Cars Uddevalla AB ; 2009-07-01 -- 2011-12-31 ; 4996000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009003551
Subject(s): Abstract: En viktig del i utvärderingen av biobränslen är fältprovning och kunderfarenheter under många olika omständigheter. I projektet kommer Volvo Car att genomföra ett test med en flotta av bilar med dieselmotor. Fordonen kommer att köras på ett biobränsle och utvärderas under en period av 2 år. Innan projektet börjar måste bränslet provas hos Volvo Car med avseende på emissioner och förbrukning. Andra delen i Volvo Cars åtagande i projektet handlar om att öka robustheten för högre inblandningsgrad av biodiesel (FAME). Projektet är en del av ett större projekt med Volvo Powertrain som handlar om att utvecklar drivlinor som är robusta för olika biobränslen för diesel. Abstract: An important part for the evaluation of biofuels is field testing and customer experience in a wide range of operating conditions. Volvo Car (VCC) is planning to perform a fleet test with D5 diesel engine running on a biofuel during a period of 1-2 years. Before the field test starts, emissions and fuel consumption must be evaluated at VCC. During the project, emissions and fuel consumption will be followed closely and certain engine and exhaust aftertreatment systems will be studied in detail. For example the particulate filter and the fuel system. The second part will be focused on improving robustness for higher content of biodiesel (FAME ). This project is part av a bigger project together with Volvo Powertrain, with the target to develop powertrains that are robust for different kind of biofuels for diesel.
Item type:

Powered by Koha