VTI National Transport Research Database

Management av kollektivtrafiktjänster - Ett forskningsprogram kring management av kontrakt, marknadsföring och kompetensutveckling (Management of public transport services - A research programme management of contracts, marketing and competence)

  • Edvardsson, Bo
  • Karlstads universitet, Universitet eller högskola, 202100-3120
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2001-01-01 -- 2008-05-01 ; 2765000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200104184
Subject(s): Online resources:
Item type:

Powered by Koha