VTI National Transport Research Database

Energieffektiv emissionsreduktion (LOEM_EATS Low consumption)

  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Personvagnar AB, Volvo Technology AB ; 2009-01-29 -- 2011-12-31 ; 42000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000945
Subject(s): Abstract: Projektet har som mål att optimera balansen mellan en modern dieselmotors prestanda och förmågan hos ett avgasreningssystem att rena avgaserna. Syftet är att nå lägsta möjliga totala bränsleförbrukning vid framtida emissionsnivåkrav. En sådan optimering omfattar ett stort antal parametrar vilket innebär att det även finns flera möjliga optimum. Projektets inriktning är att lokalisera området för optimala lösningar. Detta genom att arbeta med avancerad teknik för motor och avgasrening som knyts samman med hjälp av konceptstudier av det kompletta systemet.Abstract: Next generations of HD and LD diesel powered vehicles will use both advanced combustion and new exhaust aftertreatment technology. The impact on the environment must be lowered by maximising the total efficiency of the system. The number of parameters is high and there are most probably several combinations of technology still not defined. The purpose of the project is to establish an innovative environment to find neccessary technology steps for both steady-state and transient conditions. State-of-the-art technology and beyond is analysed by using advanced and re-inforced single cylinder engines, downscaled aftertreatment prototypes and system simulation of possible future multicylinder engine behaviour. The project is a co-operation between Volvo AB heavy-duty side and Ford Volvo Cars connected to the allready established US-Swe bilateral project regarding biomass based diesel fuels.
Item type:

Powered by Koha