VTI National Transport Research Database

Strategiska drivlineteknologier för framtida fordonsutveckling 2010 (Strategic powertrain technologies for future vehicle development 2010)

  • Saab Automobile Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556602-9038
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Saab Automobile Powertrain AB ; 2010-01-01 -- 2010-12-31 ; 16010954 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010001100
Subject(s): Abstract: Detta projekt, som utgör en fortsättning av ett Saab Automobiles projekt som inleddes förra året. Detta projekt består av flera underprojekt, inriktade mot tekniker som efterbehandling, alternativa bränslen och gasväxlingsteknologi, vilkas gemensamma mål är att möjliggöra utveckling av nya energieffektiva fordon med reducerade utsläpp av emissioner. Abstract: The project consists of subprojects focusing on for example aftertreatment, alternative fuels and gas exchange technology, whose common goal is to enable development of new energy efficient and low emission vehicles.
Item type:

Powered by Koha