VTI National Transport Research Database

Katalytisk emissionsrening för alternativa bränslen

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2009-01-01 -- 2011-12-31 ; 2400000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000937
Subject(s): Abstract: För att kunna uppnå en energiefektiv avgasrening med förnybara bränslen krävs en djupgående förståelse för den katalytiska processen. Detta projekt syftar till att, genom kombinationen av experimentella och teoretiska metoder, generera grundvetenskaplig kunskap om vad som sker på katalysatorytan vid rening av avgaser från DME- och framfr allt metanolförbränning. Denna kunskap är av central betydelse för utformningen av nya katalysatorer.
Item type:

Powered by Koha