VTI National Transport Research Database

Designoptimering av hjul och hjulhus på tunga fordon med avseende på bränsleförbrukning och kylluftflöde

  • Volvo Lastvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556013-9700
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, AB Volvo, Scania CV AB ; 2009-01-01 -- 2011-12-31 ; 7838000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000126
Subject(s): Abstract: Projektet förväntas bidra till lägre luftmotstånd och optimerat kylluftflöde genom ökad förståelsen av strömningsfältet under fordonet samt i och kring hjulhusen. Detta ska ske genom att experimentellt och numeriskt kartlägga strömningsfältet vid samverkan mellan roterande hjul, hjulhus, underrede och kylluftströmning. En följdeffekt av sänkt luftmotstånd och optimerat kylluftflöde är reducerad bränsleförbrukning och emissioner samt att även buller kan reduceras.
Item type:

Powered by Koha