VTI National Transport Research Database

Batterisystem med egenutvecklad batteriövervakningsenhet - Fas 2

  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Technology AB ; 2011-01-01 -- 2012-12-01 ; 2000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010006363
Subject(s): Abstract: Fokus i projektet är att ta fram adaptiva laddningsgradsalgoritmer och diagnosfunktioner för ett batteriövervakningssystem. Därigenom ska systemet kunna hantera en vidare mängd av celltyper och även kunna kommunicera om någon cell behöver bytas ut. Ett slutmål är att möjliggöra en framtid där svenska företag får kompetens att utveckla sin egen batteriövervakningsenhet.Abstract: The battery is a critical and expensive subsystem in a hybrid, plug-in hybrid and full electric vehicle., A battery management system controls and monitors the battery cells. The purpose of the project is to build competence around the design of the battery management system.
Item type:

Powered by Koha