VTI National Transport Research Database

Energieffektiva transmissionskoncept (Fuel efficient transmission technology)

  • Volvo Construction Equipment AB, Svenskt företag eller organisation, 556021-9338
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Construction Equipment AB ; 2010-01-01 -- 2012-12-31 ; 15188000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009003215
Subject(s): Abstract: Projektet avser utvecklingen av ett nytt transmissionssystem för anläggningsmaskiner. Systemet, som även kan användas för andra typer av fordon inklusive hybrider, bygger på en kombination en hydrostatisk CVT (Continuously variable transmissions )och en mekanisk transmission (power split CVT). Inledande beräkningar indikerar en förbrukningsminskning med ca 25%. Abstract: This case concerns the development of a new transmission system for construction equipment. The system, which can also be used for other types of vehicles, including hybrids, based on a combination a hydrostatic CVT and a mechanical transmission (power split CVT). Preliminary estimates indicate a consumption decrease of about 25%.
Item type:

Powered by Koha