VTI National Transport Research Database

Optimering av strömningsprocessen i motorrum

  • Volvo Lastvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556013-9700
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Lastvagnar AB ; 2009-01-01 -- 2011-12-29 ; 6150000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000120
Subject(s): Abstract: Syftet med projekt är att genom att optimera strömningsprocessen i motorrummet kunna bidra till mer bränslesnåla fordon med reducerade avgasemissioner. Resultaten är inte begränsade till dieseldrivna motorer utan är tillämpbara även på framtidens förbränningsmotorer med alternativa bränslen. Industriellt förväntas projektet leverera en verifierad metod med vilken optimering av bränsleförbrukning och emissionspåverkan blir möjlig utifrån ett kylsystemsperspektiv.
Item type:

Powered by Koha