VTI National Transport Research Database

Nästa generation ottomotorförbränning

  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Personvagnar AB ; 2009-01-01 -- 2011-12-31 ; 15000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000130
Subject(s): Abstract: Detta projekt syftar till att studera förutsättningarna för att kunna utnyttja mager förbränning för att väsentligt reducera bränsleförbrukningen på en Ottomotor. Studier kommer att utföras för att finna lämpliga förbränningsrumsgeometrier för att klara av samtliga driftsfall inklusive stratifierat och magert homogent driftsfall. Vidare kommer lämpliga system för avgasåterföring att studeras i nära samarbete med utvecklingen av Volvos moderna dieselmotorer.
Item type:

Powered by Koha