VTI National Transport Research Database

Transient förbränningskontroll (Transient combustion control)

  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Scania CV AB ; 2009-01-01 -- 2009-12-31 ; 4790000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000133
Subject(s): Abstract: Framtidens dieselmotor kommer att kräva detaljerad kontroll av förbränningsprocessen för att kunna hålla nere emissioner och maximera verkningsgraden. För att förfina styrningen kommer en detaljerad kontroll baserat på direkta parametrar från förbränningen (Heat Release analys och modellbaserad återkoppling) och extrema aktuatorer krävas. För att kunna bygga upp regleralgoritmer och modeller krävs grundläggande kunskap om de fysikaliska processerna i förbränningen under realistiska förhållanden. Det aktuella projektet bygger på undersökning av förbränningen under en transient i riktig motor m.h.a. ett endoskop. Endoskopet fungerar sedan som länk för detaljerad undersökning i optikmotor. Abstract: The future diesel engine will require a detailed control of the combustion process inorder to keep emissions within stringent requirement while maximizing the engine efficiency. inorder to achieve this control there is a need to apply feed back based on direct combustion parameters, in contrast to todays feed back which is based on downstream sensors and mapped control values. These models could be based on HRR analysis, which inturn requires detalied knowledge of the physical processes and their influence during transient operation of the engine. Present project is based on gaining knowledge of these parameters by applying direct access to the combustion processes in a real engine through the application of endoscope technique. The endoskop will then serve as the link to mimic real engine conditions in an optical engine where the sprays and combustion can be studied in detail, thus serving as base knowledge for combustion development and formulation of control algorithms.
Item type:

Powered by Koha