VTI National Transport Research Database

El-hybridhjullastare: uveckling och analys av system med avseende på energieffektivitet, säkerhet och körbarhet

  • Volvo Construction Equipment AB, Svenskt företag eller organisation, 556021-9338
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Construction Equipment AB, Volvo Powertrain AB, Volvo Technology AB ; 2009-04-01 -- 2011-09-30 ; 7844675 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000136
Subject(s): Abstract: Projektet kommer att fokusera på kunskapsgap runt människa-maskin gränssnitt och säkerhet, där energieffektivitet och säkerhet är givna och viktiga randvillkor som måste uppnås med ett optimum av körbarhet och produktivitet. I det operativa arbetet utförs synkroniserade djupgående mätningar på båda maskinens tekniska system och människans olika system med syftet att först göra en gemensam analys av relevanta mätsignaler och sedan använda resultaten för att förbättra maskinens olika stödfunktioner och regulatorer. Abstract: The project will focus on the gap of knowledge around Man-Machine Interface (MMI) and safety, where energy efficiency and safety are given and important boundary conditions which must be fulfilled with an optimum of operability and productivity. Methods developed within the STEM project “Predictive Control of Hybrid Drivelines” will be used. The results will be implemented in a wheel loader from an earlier project, “HEL - Hybrid Electric Loader”. The work will be performed by two industrial PhD-students in cooperation with specialists from Volvo. The issues related to MMI and operability of the machine is handled by Reno Filla. Within the operative work synchronised and extensive measurements of both the technical systems of the machine and humans are performed, with the aim to firstly do a common analysis of relevant signals and then use the results to improve the different support functions and regulators in the machine.
Item type:

Powered by Koha