VTI National Transport Research Database

Ny fordonsteknik för kommunanställda - test av elfordon i Göteborgs kommun och Trollhättans kommun

  • Göteborgs Gatuaktiebolag, Svenskt företag eller organisation, 556315-4862
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Göteborgs Gatuaktiebolag ; 2009-01-01 -- 2011-11-30 ; 12136237 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008003218
Subject(s): Abstract: Gatubolaget AB i Göteborg ska köpa in 32 elfordon för utnyttjande inom förvaltningar och bolag i Göteborgs och Trollhättans kommuner för att bl a bidra till att uppnå klimatmålen inom EU. Projektet ska utreda ekonomiska, miljömässiga effekter samt användarmönster och attityder av användandet av elfordon inom kommunal verksamhet. Fordonen ingår i den testflotta som TSS och SHC använder som bas för forskningsprojekt. Resultat från projektet ska användas för att på ett positivt sätt inspirera kommuner och dess invånare att använda miljövänligare bränslen och se dess miljömässiga fördelar.Abstract: The company Gatubolaget AB will demonstrate 32 electric vehicles within the two municipalities Gothenburg and Trollhättan. The project will investigate economical, environmental and social effects of the use of electric vehicles in comparison to conventional cars.
Item type:

Powered by Koha