VTI National Transport Research Database

ASTA Active Safety Test Area - underlag för projektering (ASTA Active SAfety Test Area - planning basis)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-08-17 -- 2010-03-31 ; 600000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200903029
Subject(s): Abstract: Sverige är världsledande inom området trafiksäkerhet. Med en gemensam nollvision utvecklas krocksäkra fordon och säkra vägnät. Vi har en stark position inom forskningen exemplifierat bland annat av banbrytande forskning inom biomekanik, centrumbildningen för trafiksäkerhetsforskning SAFER eller av framgångsrika institut som SP och VTI. Det finns därför mycket goda förutsättningar att behålla försprånget med hjälp av satsningar som ASTA. Vi satsar alltså på ett etablerat styrkeområde med stora möjligheter att leda utvecklingen globalt och att samla kompetensen till Sverige.Abstract: Active safety technology is rapidly introduced in road vehicles. The objective is to avoid accidents by warning for obstacles on the road, using electronic stability control, automatic braking, warning at driver impairment etc. The objective of ASTA Active Safety Test Area is to create a unique environment for integrated traffic safety research in Sweden, where authorities, researchers and industry together take a large leap to maintain safety leadership for another 20 years. ASTA will be a key component to reach the ´vision zero´, and will stimulate growth in the region. Sweden is a world leader in road traffic safety. There is a strong research position in biomechanics, the SAFER research centre for traffic and vehicle safety and well-known research institutes as SP and VTI. This creates very good possibilities to maintain the leadership through initiatives as ASTA. The aim is to further strengthen a well established area with great possibilities to lead the global development and draw key competence to Sweden.
Item type:

Powered by Koha