VTI National Transport Research Database

Framtagning av ett energiledningssystem för sjöfart

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-12-01 -- 2010-02-28 ; 990000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008003420
Subject(s): Abstract: Det föreslagna projektet avser att ta fram ett förslag till ett energiledningssystem anpassat till sjöfarten. Målet är att tillhandahålla ett systematiskt verktyg som kan hjälpa sjöfartsnäringen att identifiera och realisera sin energibesparingspotential på ett kostnadseffektivt sätt. Detta ska successivt leda till en avsevärd minskning av rederiernas energiförbrukning i förhållande till levererade tjänster, t ex mätt i energiförbrukning i förhållande till mängd fraktat gods och sträcka. I projektet ingår även en ansats att följa upp och mäta den sammantagna effekten av åtgärdsprogrammen i total energibesparing.Abstract: The proposed project is intended to deliver a proposal for an Energy Management System adapted to the marine industry. The goal is to provide a systematic tool which enables the industry to identify and realize its energy saving potential in a cost-effective manner. The ambition is that this will gradually generate substantial reductions in the energy consumption of shipping companies in relation to the service provided, e g expressed as energy consumption per unit of goods transported a certain distance. The project will also endeavour to follow up and measure the accumulated effect of implemented measures in terms of total energy savings.
Item type:

Powered by Koha