VTI National Transport Research Database

Implementering av energiledningssystem för sjöfart (Implementation of energy management systems for shipping)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2010-06-01 -- 2013-07-30 ; 6715000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010000293
Subject(s): Abstract: Den tekniska och ekonomiska potential som finns för energieffektivisering inom sjöfarten är stor; IMO redovisade i år åtgärder för att reducera CO2-utsläpp med en sammanlagd potential på 25-75%, där merparten bestod av energieffektiviseringar. I ett tidigare projekt har ett antal barriärer identifierats som är relaterade till hur arbetet organiseras, och som hindrar ett rederi från att realisera denna potential. Samtidigt har vid genomgång av två rederier möjligheter påvisats för att implementera energiledningssystem för att komma runt dessa barriärer. Detta projekt syftar till att mot denna bakgrund ta fram metoder som underlättar implementeringen av energiledningssystem på rederier.Abstract: There is great techno-echonomical potential for increased energy efficiency in shipping. Earlier this year, IMO presented a number of measures for reducing CO2-emissions with a total potential of 25-75%, of which the major part is directly due to energy savings. In an earlier project (see appendix), barriers related to organizational aspects of energy efficiency are presented that typically prevent shipping companies from realizing this potential. At the same time, prestudies in two companies show possibilities for implementing energy management systems to bridge these barriers. This project aims at continuing to facilitate implementation of EMS's in shipping companies.
Item type:

Powered by Koha