VTI National Transport Research Database

Pneumatisk hybridmotor med pneumatiskt styrda ventiler

  • Cargine Engineering AB, Svenskt företag eller organisation, 556436-7141
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Cargine Engineering AB ; 2009-01-01 -- 2010-12-31 ; 4840000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009000116
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utveckla tekniken med pneumatisk hybrid för att återvinna bromsenergi, eliminera tomgångskörning och därmed minska bränsleförbrukningen och emissioner. Denna typ av hybrid har visat sig nästan lika effektiv som traditionell elhybridteknik samtidigt som den inte har de problem som elhybriden har, i form av höga kostnader för batterier och elmotorer, ökad vikt och miljöproblem runt produktion och återvinning av batterier. I det fortsatta projektet ska möjligheterna att använda den lagrade tryckluften för överladdning av motorn under kortvariga accelerationer undersökas. Detta kan ge ytterligare möjlighet att minska motorernas storlek med bibehållna accelerationsprestanda.
Item type:

Powered by Koha