VTI National Transport Research Database

Test av oljefri ångmotor för värmeåtervinningssystem för fordonsindustrin

  • Dynaseal Technologies AB, Svenskt företag eller organisation, 556681-7697
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-07-01 -- 2010-01-15 ; 4081042 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008001897
Subject(s): Abstract: En intern förbränningsmotors verkningsgrad i ett vägfordon är några få procent på dellast och maximalt 30% för en bensinmotor och 40% för en dieselmotor. 60% till 90% av energiinnehållet i bränslet utnyttjas således inte, utan släpps ut i form av värme och föroreningar. Genom återvinning av denna överskottsvärme (Waste Heat Recover System = WHRS) kan bränsleförbrukningen minskas med 10-15% för en tung lasbil i Europa. Tills idag har kolvringar som klarar de högt ställda kraven inte funnits för att effektivt kunna tillverka ett sådant avgasåtervinningssystem. Detta projektets mål är att i samarbete med Scania och Volvo verifiera att DynaSeals nyutvecklade, testade och patenterade kolvringar, fungerar i en högspecificerad kolvångmotor för avgasåtervinning för fordon.Abstract: An internal combustion engines efficiency for road vehicles, is from a few percent at part load and up to 30% for a gasoline engine and 40% for a Diesel engine. 60% to 90% of the energy in the fuel is thus wasted in the form of heat and pollution. Thru recovery of the wasted heat (Wate Heat Recover System), the fuel consumption as well as the exhausts including the CO2, can be lowered by10-15%. This gives up to Euro 15.000 in yearly fuel savings. Until now, there has been no oil-free piston ring that meets the high specification for the WHRS piston steam motor. Togehter with Scania & Volvo, this project will verify that DynaSeals newly developed, patended & tested piston rings will meet the high specification for a piston steam engine in a WHRS for vehicles.
Item type:

Powered by Koha