VTI National Transport Research Database

Multi chip kraftmoduler för fordonsapplikationer (Multi chip power module for automotive applications.)

  • TranSiC AB, Svenskt företag eller organisation, 556694-2818
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, TranSiC AB ; 2008-06-27 -- 2009-02-01 ; 380000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008001980
Subject(s): Abstract: TranSiC kommer att utveckla fyra kraftmoduler i kiselkarbid för el- eller elhybridfordonsapplikation. Dessa ska användas för att kontrollera driften av en elmotor i ett forskningsprojekt med LTH och Bombarier medverkande. Kiselkarbid har fördelen att dels vara energieffektivare än komponenter i mer konventionella material dels tåla värme bättre vilket är mycket viktigt ur packningssynpunkt i ett hybridfordon. Abstract: TranSiC will build a six-pack power module for automotive applications. The chips in the module are of silicon carbide material. The module will be used to controll the motion of an electrical motor in a project with TranSiC , Lunds Institute of Technology and Bombardier.
Item type:

Powered by Koha