VTI National Transport Research Database

Förstudie kring kunskapscentrum för alternativa drivmedel

  • Cit Industriell Energi AB, Svenskt företag eller organisation, 556547-6719
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Cit Industriell Energi AB ; 2008-06-01 -- 2009-02-28 ; 980000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008000816
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att ta fram ett underlag för att i nära samverkan med industrin studera möjligheten att bilda ett kunskapscentrum för alternativa drivmedel.Verksamheten i centret ska omfatta en koordinerad och långsiktig satsning för att samla forskning och utveckling inriktad på produktion av alternativa drivmedel, samt att öka kunskapen om olika produktionsalternativ.Abstract: The present project aims at developing documentation in close cooperation with industry,in order to study the possibilities to establish a centre for alternative fuels. The activity at the centre will consist of a coordinated and long-term commitment of gathering research and development dedicated to the production of alternative fuels and to increase knowledge about different production alternatives.
Item type:

Powered by Koha