VTI National Transport Research Database

Biogas Highway, del i en större konferens

Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, BRG, Business Region Göteborg AB ; 2008-05-01 -- 2008-10-09 ; 197224 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008001216
Subject(s): Abstract: Projektet avser medverkan i en konferens, Miljöteknikmässam, för att stärka användningen av biogas. Parallellt med denna pågår utställning, seminarier och studiebesök. På mässan deltar många aktörer, såväl in- som utländska, och hela biogasområdet är med. Deltagarna har tillfälle att visa upp sig och knyta kontakter samt presentera sina områden som innefattar råvaror, produktion, förädling, distribution och användning. Mässan är viktig för att sprida användningen av biogas.
Item type:

Powered by Koha