VTI National Transport Research Database

Innovativa högtemperaturproton- och blandade protonelektronledare för bränsleceller och H2 separationsmembran

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-01-01 -- 2012-12-31 ; 2438100 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200705261
Subject(s): Abstract: Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt inom N-INNER och avser utveckling av nya högtemperatur proton- (HTPC) och elektron-protonledare (HTMPCE) som kan utnyttjas som komponenter i miljöanpassade energiapplikationer, t ex bränseceller. Projektet kommer att fokusera på en serie föreningar och kemiskt ändra dessa system för att optimera ledningsegenskaperna. Inom projektet kommer dessutom metoder för tillverkning av filmer av HTPC och HTMPEC att utvecklas. Projektet kommer även att nyttja avancerad struktur- och beräkningsmetodik för att öka förståelsen mellan struktur och funktion.
Item type:

Powered by Koha