VTI National Transport Research Database

Studie av elproduktionskostnad baserad på värmeåtervinning via lågtempererad PCM-motor (Study of electricity production cost based on waste heat regeneration by a low temperature PCM-engine)

  • Exencotech AB, Svenskt företag eller organisation, 556739-1221
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Celeritas AB, Walfisch AB ; 2008-07-01 -- 2008-11-30 ; 840000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2008001735
Subject(s): Abstract: Tidigare utförda prov och försök har påvisat goda tekniska möjligheter att omvandla lågvärdig värme till elekricitet via en lågtempererad PCM-motor. Målet med projektet är att utreda systemets kostnad för tillverkning, drift och underhåll så att förväntad kostnad per producerad kWh elenergi kan beräknas. Härvid ska även genomföras kompletterande prov och försök baserat på en vidareutveckling av befintlig prototyp för att veriefiera kristiska ekonomiska komponenter inom PCM-motorn.Abstract: Earlier performed tests and trials have showed good technology possibilities to convert waste heat at low temperature to electricity by a low temperature PCM-engine. A natural and important next step in the development process is to investigate the system cost for manufacturing, operation and maintenance so the expected electricity price per kilowatt hour can calculated. To get reliable result out of the study additional development and performance tests have to be done concerning some critical system components. The technical solution and design of those components has major impact on the final system cost. The target with this project phase is to do additional tests and trials by a re-design of the existing prototype and together with carefully selected manufacturer estimate the costs for manufacturing and maintenance. The time to complete the project is estimated to 3 working months.
Item type:

Powered by Koha