VTI National Transport Research Database

Scenarier och strategier för utveckling av energisystem i vägfordon i Sverige (Scenarios and strategies for development of energy systems for road vehicles in Sweden)

  • ETC Battery and Fuelcells Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556628-4559
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, ETC Battery and Fuelcells Sweden AB ; 2007-12-11 -- 2010-12-31 ; 2965000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200705071
Subject(s): Abstract: Projektet beskriver utvecklingsläget för hybridfordon, pluginhybridfordon, bränslecellsdrivna fordon, hjälpsystem i fordon samt komponenter i Asien, USA, Europa. Projektet försöker även utröna utvecklingsläget ut i Sverige i förhållande till andra länder och vad vi kan göra för att forskning och utveckling i Sverige kan ligga i topp. Scenarier och strategier är viktiga för att man skall veta vilka områden man skall prioritera. Mottagare av informationen är forskare och industrirepresentanter inom Energimyndighetens olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom vägfordonsområdet. Abstract: The aim of the project is to describe the development of hybrid vehicles, plug-in hybrid vehicles, fuel cell vehicles, support systems and components for advanced vehicles. The intension is also to establish the development level in Sweden compared to other countries in order to support the R&D activities in Sweden. Scenarios and strategies are important in order to set the right priorities. In order to maintain a high quality of the descriptions and analyses it is assumed that the the project leader is offered a full time employment at ETC AB. In the project it is also included representing Sweden at the IEA Hybrid Annex.
Item type:

Powered by Koha