VTI National Transport Research Database

Litiumjärnsilikat i hybridbilsbatteriet (Lithium iron silicate in the hybrid electric vehicle battery)

  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-02-11 -- 2011-12-31 ; 2005000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200705074
Subject(s): Abstract: Projektet avser utveckling och optimering av litiumjärnsilikat-batteri för elhybridfordon. Elhybridfordon har redan visat sig kunna sänka bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med upp till 40%. Ett genombrott på bred front för hybridtekniken kräver god tillgång på kraftfulla, säkra, miljövänliga och billiga batterier. Litiumjärnsilikat har alla förutsättningar att bli det katodmaterial som väljs för ett sådant batteri. En synergieffekt är också ett steg mot den rena elbilen.
Item type:

Powered by Koha