VTI National Transport Research Database

Ökad livslängd hos litium-jonbatterier för hybridfordon (A longer useful life of a lithium-ion battery for hybrid vehicles)

  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2011-01-01 -- 2014-12-31 ; 5486300 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004604
Subject(s): Abstract: Detta projekt studerar elektrodmaterial för framtidens elektrifierade tunga fordon ur ett livslängdsperspektiv. Järnbaserade litium-jonbatterier är en lovande batterityp eftersom de är energi-/effekttäta, har lägre miljöpåverkan och inte behöver överdimensioneras. Många parametrar påverkar livslängden: t.ex. körcykel för batteriet, temperatur och elektrolytsammansättningens påverkan på elektrodermaterialen. Målet är att öka livslängden, jämfört med baslinjekemin i form av grafit och litiumjärnfosfat, via stabilare anodkemier, t.ex. titanater och tennmaterial.Abstract: The iron-based rechargeable Li-ion battery has the potential to influence the development of all kinds of hybrid electric vehicles in reducing fuel consumption. The battery is environmentally benign with high energy density and a light weight. In this project the durability of Li-ion batteries will be studied based on the component materials. The focus is on degradation and ageing mechanisms and due to its complexity a number of different state of the art characterization techniques will be used. The goal is to understand how the underlying chemistry occurring in the battery will be influenced by a HEV situation (driving cycle, charging/discharging behavior, temperature and calendar-life, safety, material combinations etc.). The material parameters will be used by the other partners in the cluster, to, for example develop simulation tools and in the long term predictions of the state of health of a battery.
Item type:

Powered by Koha