VTI National Transport Research Database

Defekter och materialbeteende hos fiberkompositer (Defects and material behaviour (DeFACT) of fibre composites)

  • Johansson, Patrik
  • Volvo Aero AB, Svenskt företag eller organisation, 556029-0347
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-07-01 -- 2014-06-30 ; 4200000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901324
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha