VTI National Transport Research Database

Elektrokemisk karakterisering av Li-jonbatterier för hybridfordonstillämpningar (Electrochemical characterisation of lithium-ion batteries for hybrid electric vehicles)

  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-02-11 -- 2011-12-31 ; 2754000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200703450
Subject(s): Abstract: Genom grundläggande materialforskning av de i batteriet ingående materialen, i kombination med grundläggande elektrokemiska analyser, simulering och modellering samt testning av små och större battericeller, skall projektet ge en djupare förståelse för de processer som direkt påverkar ett batterisystems livslängd. Baserat på dessa mekanismer skall en aktiv livslängdsprediktering kunna utföras och en dynamisk beskrivning av hur livslängden påverkas av driftsförutsättningarna kunna presenteras.Projektet är ett av tre delprojekt inom området livslängdsbestämning av litiumjonbatterier, varav fokus på detta delprojekt ligger på att studera järnbaserade utifrån grundläggande elektrokemisk karakterisering.
Item type:

Powered by Koha