VTI National Transport Research Database

Analys och utveckling av en synkron reluktansmotor (Analysis and development of a synchronous reluctance motor)

  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-02-11 -- 2011-06-30 ; 2995000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200703456
Subject(s): Abstract: Detta projekt syftar till att ta fram en synkron reluktansmotortyp till ett hybrid- eller elfordon. Motorn skall vara både högpresterande och ha låga tillverkningskostnader. Den synkrona reluktansmotorn är ett mellanting mellan synkron- och asynkronmotorn. Den tillverkas som en asynkronmotor vilket borgar för en billig enhetskostnad. Den går synkront vilket gör att förlusterna i rotorn blir mycket låga och den fältförsvagas mycket lätt vilket gör den idealisk för fordonsdrifter där det finns krav på både högt startmoment och hög rotationshastighet.
Item type:

Powered by Koha