VTI National Transport Research Database

Utveckling av processteknik för enzymproduktion kombinerat med samtidig hydrolys och jäsning (SSF) av lignocellulosa för produktion av etanol

  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Lunds universitet ; 2007-11-01 -- 2009-04-30 ; 757000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200703615
Subject(s): Abstract: Projektet avser utveckling av enzymproduktion. Målet är att optimera produktionen med nya, genetiskt modifierade svampar för direkt användning i Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF). Som substrat för enzymproduktionen används olika strömmar från etanolproduktionen, vilket förväntas resultera i sänkt produktionskostnad. Effektiviteten hos enzymblandningen utvärderas genom SSF-försök.
Item type:

Powered by Koha