VTI National Transport Research Database

Hög-EGR förbränningssystem (High EGR combustion system)

  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-02-11 -- 2010-12-31 ; 5600000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200703433
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till forskning inom området avancerad hög-EGR förbränning med spraystyrd förbränning. Speciellt med syfte att ta fram generellt användbart underlag om hur ett förbränningssystems geometri kan optimeras till att nå minskad bränsleförbrukning samtidigt som avgasemissioner i nivå med Euro6 uppnås. En industridoktorand (lic) och en adjungerad professorsroll inom området förbränningssimulering står för arbetet inom projektet.
Item type:

Powered by Koha