VTI National Transport Research Database

Hög-EGR Förbränningssystem II (High-EGR Combustion system II)

  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Technology AB ; 2011-01-01 -- 2014-12-31 ; 6400000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004677
Subject(s): Abstract: Reduktion av skadliga emissioner står tyvärr oftast i motsattsförhållande till reduktion av koldioxidutsläpp. Syftet med projektet är att få fram nya generella kunskaper rörande förbränning vid hög halt av kyld EGR (Exhaust Gas Recirculation). Målet är att med låga utsläpp av kväveoxider kunna förbränna ett bränsle av dieseltyp med så låga utsläpp av sot som möjligt och med god verkningsgrad.Abstract: This project proposal is a direct continuation of the on-going project High-EGR Combustion system year 2008-2010. It is planned in the new project to perform research work and to participate in teaching at Chalmers as parts of a doctoral thesis and adjunct professor at Chalmers. The goal with the research part is to obtain new general knowledge about needed combustion conditions for low emissions of NOx and soot simulatenously with low fuel consumption.
Item type:

Powered by Koha