VTI National Transport Research Database

Livslängdsbestämning av Li-jonbatterier i hybridfordonstillämpningar

  • Volvo Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556000-0753
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2008-02-11 -- 2010-12-31 ; 209743 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200703445
Subject(s): Abstract: Projektet avser ledning och koordinering av batteriklustret inom forskningsprogrammet Energisystem i vägfordon. Målsättningen är att utveckla samarbetet mellan klustrens olika delprojekt samt att få en kontakt mot svensk fordonsindustri. Klustret arbetar inom området livslängdsbestämning av litiumjonbatterier.
Item type:

Powered by Koha