VTI National Transport Research Database

Grundläggande hybridutveckling

  • Volvo Bussar AB, Svenskt företag eller organisation, 556197-3826
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Bussar AB ; 2007-07-11 -- 2010-12-31 ; 174000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 200703426
Subject(s): Abstract: Volvos har under en längre tid, med framgång, utvecklat en parallell hybriddrivlina med namnet I-SAM. Nu bedöms tiden vara mogen för att utveckla drivlinan för en bussapplikation. Huvudmålet i detta projekt är att utveckla en busshybriddrivlina som har låg bränsleförbrukning. En stor del av det arbetet är utveckling av grundläggande teknik inom vissa områden, särskilt inom energilagring, elektriska drivsystem inklusive kraftelektronik och reglerteknik. Genom applicering av hybridteknik är Volvo Bussars mål att nå 20-30% bränslebesparing på drivlinan beroende på körcykel.
Item type:

Powered by Koha